VietinBank dự kiến huy động 8.000 tỷ đồng trái phiếu

Chia sẻ Facebook
06/07/2024 02:17:52

VietinBank dự kiến sử dụng số tiền thu được để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỉ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.


Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ( VietinBank , HoSE: CTG) vừa công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.


Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu ra công chúng năm 2024 với tổng cộng 80 triệu trái phiếu. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Tương đương tổng giá trị 2 đợt phát hành trái phiếu là 8.000 tỷ đồng.


Tròng cả 2 đợt phát hành, ngân hàng đều dự kiến huy động 2 mã trái phiếu là XTG2432T2 có giá trị 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm và mã phái trái phiếu CTG2343T2 giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm.


Toàn bộ số trái phiếu trên đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành.


Lãi suất đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,05%/năm và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,15%/năm.

Kế hoạch sử dụng vốn của VietinBank.


Trong đó, lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng (hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương) được công bố tại ngày xác định lãi suất trên trang của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.


Ngân hàng dự kiến phát hành trái phiếu đợt 1 trong quý III - quý IV/2024 và đợt 2 dự kiến từ quý IV/2024 - quý I/2025.


Đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế đối với lĩnh vực sản xuất và phân phối khí đốt là 4.000 tỷ đồng, dành 2.000 tỷ đồng cho vay công nghiệp chế biến chế tạo và 2.000 tỷ đồng cho vay các ngành khác (2,000 tỷ đồng). Thời gian giải ngân dự kiến là quý III/2024 - quý II/2025.


Theo dữ liệu công bố trên HNX, năm 2023, VietinBank đã phát hành ra thị trường 13 lô trái phiếu với 9.850 tỷ đồng. Trong đó, lô trái phiếu có mệnh giá lớn nhất là CTGL2331012 với 2.400 tỷ đồng .

Chia sẻ Facebook