Chính sách bảo mật (Quyền riêng tư)

Phần lớn thời gian khi bạn vào Thời Báo, chúng tôi không thu thập dữ liệu gì của bạn cả, kể cả địa chỉ IP. Tuy nhiên, chúng tôi có đọc chuỗi User Agent từ trình duyệt của bạn để có thể chuyển hướng tới site mobile tương ứng.

Chỉ khi bạn đăng ký tài khoản hoặc đăng ký nhận bản tin, chúng tôi mới thu thập email của bạn như 1 phần bắt buộc của form nhập liệu. Email của bạn được giữ bí mật. Chúng tôi sẽ chỉ gửi mail cho bạn khi validate tài khoản hoặc khi bạn ra lệnh nhận tin tức từ 1 số tùy chọn của trang tài khoản của bạn.

Khi bạn đăng nhập, như các trang web khác, chúng tôi sẽ lưu cookie trên thiết bị của bạn. Cookie này sẽ tồn tại trong suốt session hoạt động của bạn.

Bất cứ khi nào bạn không muốn tài khoản của bạn tồn tại trong hệ thống của chúng tôi nữa, bạn hãy email báo cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn trong vòng 24h.

Trang web này có thể chứa các liên kết đến nhiều website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Thời Báo và Thời Báo không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Trang web này có sử dụng các plugin của các mạng xã hội như Facebook, Google+, Twitter. Các plugin này sử dụng chính sách quyền riêng tư riêng biệt khác với Thời Báo. Thời Báo không chịu trách nhiệm về hoạt động của các plugin này.

Khi bạn gửi thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho bạn. Thời Báo sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật.

Thời Báo có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Bạn đã đồng ý rằng, khi bạn sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là bạn đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó bạn nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.