Về Thời Báo

Nhiệm vụ

Chán vì phải đọc những thông tin trên báo lá cải? Chán vì cách trình bày thông tin nhồi nhét 1 cách cẩu thả? Đó là lúc bạn đến với Thời Báo

Mục tiêu của chúng tôi là mang đến cho bạn thông tin chất lượng, nhanh nhất và chính xác nhất. Chúng tôi cố gắng giải quyết vấn đề về tùy chọn tin tức giúp hiển thị cho bạn những tin tức phù hợp với sở thích của bạn. Chúng tôi cũng xây dựng 1 cơ chế giúp người dùng có thể tự đưa tin tức vì chúng tôi biết rằng không tin tức nào có thể nhanh và nhiều hơn tin tức từ người dùng.

Một đặc trưng cơ bản của Thời Báo là chú trọng hợp tác với các nguồn tin nhanh nhất từ "người trong nhà" giúp độc giả có cái nhìn toàn cảnh về những thông tin đa chiều diễn ra trong cuộc sống hàng ngày.

Chúng tôi là ai

Chúng tôi là những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Nếu bạn đang đọc những dòng này thì ắt hẳn bạn cũng có mối quan tâm giống chúng tôi.

Các giá trị căn bản

  • Chất lượng
  • Nhanh
  • Chính xác
  • Kịp thời
  • Hai chiều
  • Cộng đồng
  • Tra cứu