TCBS muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Chia sẻ Facebook
07/05/2024 04:26:55

Số tiền thu được TCBS sẽ dùng để đầu tư vào hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, hoạt động tự doanh. Thời gian nhận đăng ký từ ngày 4/5 – 24/5/2024.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố việc chào bán lô trái phiếu TCSCPO2325003 ra công chúng. Số lượng chào bán là 5 triệu đơn vị với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Như vậy số tiền dự kiến thu về từ đợt chào bán là 500 tỷ đồng.

Số tiền thu được sẽ dùng để đầu tư vào hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán và các hoạt động kinh doanh khác. Đồng thời, TCBS sẽ đầu tư cho hoạt động tự doanh, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu…

Lô trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 8%/năm đối với kỳ tính lãi đầu tiên. Đối với các kỳ còn lại, lãi suất thả nổi, được tính bằng tổng 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu.

Thời gian nhận đăng ký đặt mua trái phiếu từ 4/5 – 24/5/2024, ngày phát hành dự kiến là 27/5/2024.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có đảm bảo và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.

Mới đây vào ngày 15/4/2024, TCBS đã chào bán thành công lô trái phiếu mã TCSCPO2325002, qua đó thu về 500 tỷ đồng theo mệnh giá. Theo thông tin công bố, lô trái phiếu được bán cho 4 nhà đầu tư cá nhân và 14 nhà đầu tư tổ chức trong nước.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu tiếp tục là động lực dẫn dắt thu nhập chính của TCBS trong quý I/2024.

Về bức tranh tài chính, trong quý I/2024, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của TCBS đạt 1.277 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ở mức 1.160 tỷ đồng, tăng 32% so với quý IV/2023 và gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tỉ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) lần lượt đạt 14% và 8%.

Mảng kinh doanh nguồn vốn và phân phối trái phiếu tiếp tục là động lực dẫn dắt thu nhập chính của TCBS với doanh thu đạt 729 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với cùng kỳ.

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, TCBS đã phân phối hơn 21.000 tỷ đồng trái phiếu sơ cấp đến các nhà đầu tư. Trong đó, doanh số tháng 3 đạt mức kỷ lục hơn 9.100 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. TCBS cũng đẩy mạnh phân phối trái phiếu qua kênh khách hàng tổ chức với doanh số giao dịch vượt 12.000 tỷ đồng.


Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản của TCBS ở mức hơn 47.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2023 .

Chia sẻ Facebook