Nhịp đập Thị trường 10/08: Bất động sản thương mại tiếp tục tăng

Chia sẻ Facebook
10/08/2022 13:53:34

Thị trường có phiên giằng co mạnh quanh tham chiếu, tạm kết phiên, VN-Index giảm 1.13 điểm, chạm mức 1,257.72 điểm; HNX-Index tăng 2.15 điểm, đạt 303.56 điểm. Toàn thị trường tạm nghiêng về bên mua với 383 mã tăng và 337 mã giảm. Rổ VN30 có tình hình trái ngược khi sắc đỏ thắng thế với 20 mã giảm, 5 mã tăng và 5 mã đứng giá.

ACB 24,850 -100 -0.40%

ANV 49,200 -300 -0.61%

BCM 79,700 1,400 +1.79%

BII 5,700 500 +9.62%

BSR 25,000 -100 -0.40%

CEO 36,700 1,900 +5.46%

DCM 32,550 -750 -2.25%

DIG 42,450 1,500 +3.66%

DPM 47,850 -850 -1.75%

DXG 28,700 1,700 +6.30%

GAS 111,600 -400 -0.36%

HCM 27,450 450 +1.67%

HPG 23,950 -150 -0.62%

HSG 20,250 -300 -1.46%

IDC 63,700 1,600 +2.58%

IDI 20,650 -50 -0.24%

IJC 22,100 1,400 +6.76%

ITA 8,230 80 +0.98%

KBC 37,950 50 +0.13%

LHG 36,150 1,350 +3.88%

MWG 63,700 400 +0.63%

NBB 20,200 1,300 +6.88%

NKG 21,500 -300 -1.38%

PVC 18,100 0 %

PVD 18,250 500 +2.82%

PVS 24,900 300 +1.22%

SAB 180,000 -200 -0.11%

SCR 12,900 400 +3.20%

SIP 137,000 2,700 +2.01%

SSI 24,800 0 %

SZC 54,200 1,000 +1.88%

TCB 38,800 -350 -0.89%

TIP 29,650 1,750 +6.27%

VCS 77,100 -700 -0.90%

VHC 84,300 -200 -0.24%

VHM 61,800 900 +1.48%

VIC 64,900 -400 -0.61%

VND 22,500 -50 -0.22%

VPB 30,100 -150 -0.50%

Chia sẻ Facebook