Đoán trước sẽ chết trong binh loạn, nhưng vẫn không tránh được.

Chia sẻ Facebook
01/08/2022 15:53:33

Bản thân rất giỏi việc bói toán, ông đã tự bói cho mình và biết được bản thân sẽ chết trong binh loạn, nhưng cố gắng thể nào cũng không thể cải mệnh…

(Ảnh minh họa qua Pixabay)

Trong cuốn ‘Kê Thần Lục’ có chép một sự việc như sau: Lý Hán Hùng từng là Thứ sử Khâm Châu, sau khi từ quan ông về sống ở Trì Châu.

Lý Hán Hùng rất giỏi việc bói toán, ông tự coi bói cho mình và biết rằng tương lai bản thân sẽ chết bởi binh loạn.


Vào năm Thiên hữu Bính tử thời Đường Chiêu Tông, Lý Hán Hùng du ngoạn đến Chiết Tây, vừa đi vào phủ nha liền than thở nói: “Bầu không khí chính trị ở trong phủ rất dơ bẩn, ắt có binh loạn, kỳ hạn không xa. Ta nhất định phải nhanh chóng tránh đi.”

Sau khi Lý Hán Hùng nhìn thấy Phủ Công, Phủ Công lấy hậu lễ đối đãi, giữa Lý Hán Hùng ở lại đó 10 ngày, khiến ông không thể lập tức rời đi.


Một buổi tối, ông ra khỏi nhà khách, nhìn quanh bốn phía rồi than thở nói: “Ngày mai sẽ xảy ra tai họa, và tôi không thể nán lại được nữa.”


Sáng hôm sau, ông vào trong phủ để chào tạm biệt, sau khi ngồi vào chỗ dành cho khách một lúc lâu,ông nói với Phủ Công: “Ngay hôm nay tai họa đang đến, nhanh chóng đi ra ngoài có lẽ có thể tránh được” . Nói xong liền đi ra ngoài.

Lý Hán Hùng vừa bước tới cửa phủ liền gặp phải tướng quân Chu Giao phát động phản loạn, vì vậy bị giết ngay tại cổng.


Tử Vi (Theo NTDTV )

Từ Khóa :

Chia sẻ Facebook