Đồ gỗ in 3D liệu có khả thi?

Chia sẻ Facebook
22/09/2022 15:52:12

Công nghệ in 3D có thể in ra được mọi thứ, nhưng hầu hết đều làm bằng vật liệu giống nhựa. Vậy đồ gỗ như bàn ghế in 3D có khả thi?


Thực tế thì tương lai này sẽ không xa khi các nhà khoa học Israel đã phát triển một loại hồ làm từ gỗ, hồ này sẽ làm mực in 3D, sau khi khô sẽ tự uốn cong thành các thiết kế định trước.

Theo các nhà khoa học, bằng cách in 3D theo một mẫu nhất định, đồng thời kiểm soát số lớp và tốc độ in, họ có thể xác định gỗ sẽ cong như thế nào khi khô.

Nếu sản phẩm có bị hỏng trong quá trình sử dụng thì người dùng chỉ cần đập nó đi và chuyển hóa thành nhiên liệu để in ra một sản phẩm khác.

Bằng cách in 3D theo một mẫu nhất định, đồng thời kiểm soát số lớp và tốc độ in, các nhà khoa học có thể xác định gỗ sẽ cong như thế nào khi khô.

Chia sẻ Facebook