Biwase báo lãi 270 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm 2024

Chia sẻ Facebook
07/06/2024 04:10:11

Kết thúc tháng 5/2024, Biwase đã thực hiện được 36% kế hoạch doanh thu, 39% chỉ tiêu lợi nhuận và vượt kế hoạch sản lượng nước tiêu thụ đề ra.  


CTCP - Tổng Công ty nước - Môi trường Bình Dương (Biwase, HoSE: BWE) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 5/2024.


Theo đó, trong tháng 5, Biwase ghi nhận tổng doanh thu đạt 323 tỷ đồng, tăng 8% so với tháng 5/2023. Công ty báo lãi sau thuế 44 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ.


Như vậy, trong vòng 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Biwase ước đạt khoảng 1.493 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 270 tỷ đồng.


Biwase cho biết, đến tháng 5/2024, công ty chưa ghi nhận doanh thu 206 tỷ đồng từ lĩnh vực xử lý chất thải và lý nước thải. Sản lượng nước tiêu thụ đến tháng 5/2024 là 82,1 triệu m3, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.


Năm 2024, ĐHĐCĐ thường niên Biwase đã thông qua kế hoạch kinh doanh với  mục tiêu doanh thu đạt 4.100 tỷ đồng, lãi sau thuế thấp nhất 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và 16,4% so với thực hiện năm 2023 và sản lượng nước tiêu thụ 79 triệu m3.


Đưa ra phương hướng sản xuất kinh doanh tháng 6/2024, Biwase cho biết sẽ sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất vào lúc cao điểm tiêu thụ.


Đẩy nhanh tốc độ đầu tư các dự án trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, trong đó chú trọng nâng công suất 2 nhà máy ở Long An 60.000m3/ngày đêm và Chơn Thành 30.000m3/ngày đêm.


Đồng thời, công ty cũng dự kiến hoàn thiện hồ sơ thủ tục thành lập 3 công ty con TNHH Một thành viên. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, tại thời điểm cuối tháng 3, Biwase đang có tổng cộng 7 công ty con. Như vậy, sau khi hoàn thiện thủ tục, tổng số công ty con của Biwase sẽ nâng lên thành 10 công ty.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Biwase trước đó đã thông qua việc chấm dứt chi nhánh cấp nước Chơn Thành để thành lập Công ty TNHH MTV Nước Biwase Bình Phước; c hấm dứt chi nhánh Dịch vụ đô thị để thành lập Công ty TNHH MTV Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ Biwase;


Chấm dứt chi nhánh Xử lý chất thải để thành lập Công ty TNHH MTV Liên hợp Khoa học – Công nghệ - Môi trường Biwase. Việc chấm dứt hoạt động 3 chi nhánh và thành lập mới 3 công ty dự kiến sẽ thực hiện hoàn tất trong năm 2024.

Diễn biến thị giá cổ phiếu BWE 1 tháng trở lại đây.


ĐHĐCĐ cũng thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 với tỉ lệ 14% vốn điều lệ bằng cổ phiếu với tổng mệnh giá 270 tỷ đồng.


Ngày 23/5 vừa qua, Biwase đã công bố Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu và kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Theo đó, công ty đã phân phối được hơn 27 triệu cổ phiếu cho 3.434 cổ đông và có 156 cổ phiếu riêng lẻ bị huỷ bỏ.


Kết thúc đợt phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Biwase tăng lên hơn 21,9 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng từ 1.929,2 tỷ đồng lên gần  2.199,3 tỷ đồng. Đồng thời, năm 2024, Biwase cũng dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 13% trên vốn điều lệ đã góp.


Trên thị trường, trong phiên giao dịch sáng ngày 6/5, cổ phiếu BWE đang được giao dịch quanh vùng giá 43.300 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch 369.100 đơn vị .

Chia sẻ Facebook