141 trường đại học đủ điều kiện tự chủ, nhiều trường đạt doanh thu nghìn tỷ đồng mỗi năm

Chia sẻ Facebook
05/08/2022 00:35:59

Trong top 5 trường đại học có tổng thu trên 1.000 tỷ đồng/năm, có 2 trường đại học tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP và 3 trường tư thục tự chủ.


Báo cáo tại Hội nghị tự chủ đại học năm 2022 diễn ra ngày 4/8, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn cho biết: Cả nước có 141/232 trường đại học đủ điều kiện tự chủ theo quy định của Luật Giáo dục đại học.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn báo cáo tại Hội nghị.

Ngoài ra, theo Thứ trưởng Sơn, hiện có 32,76% trường đại học đã tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư, 13,79% trường tự bảo đảm chi thường xuyên. Đánh giá chung về nâng cao năng lực tài chính của các trường tự chủ, Bộ GD&ĐT cho biết tổng thu của các trường đa phần tăng lên trong giai đoạn 2018-2021.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, từ năm 2018 đến năm 2021 tổng thu của các cơ sở, GDĐH tự chủ đa phần tăng lên, tổng thu ngoài NSNN cấp chi thường xuyên cũng tăng thêm; thu nhập bình quân của giảng viên và cán bộ quản lý tăng mạnh: Tăng 20,8% đối với giảng viên và 18,7% đối với cán bộ quản lý.

Đối với 23 trường tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP, trong giai đoạn 2018-2021, thu nhập giảng viên tăng trung bình 26,1%; thu nhập cán bộ quản lý tăng trung bình 24,5%.

Năm 2018, tỷ lệ giảng viên thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm chiếm 26,2%; trong khi năm 2021 chỉ còn 12,7%; tỷ lệ giảng viên thu nhập dưới 150 triệu đồng/năm 2018 là 57,5% và chỉ còn 46,3% năm 2021. Giảng viên có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng từ 19,4% lên 31,34%; thu nhập trên 300 triệu đồng trở lên tăng từ 0,75% lên 5,97% sau 3 năm thực hiện tự chủ (2018-2021).

Trong top 10 trường tham gia khảo sát có tổng thu cao nhất, có 5 trường đại học thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP23, 1 trường đại học công lập tự chủ (Trường ĐH Bách khoa – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) và 4 trường đại học tư thục.

Có 14 trường trong danh sách các trường thí điểm tự chủ theo Nghị quyết số 77/NQ-CP trong danh sách 30 trường có tổng thu cao nhất năm 2021.

Chia sẻ Facebook