Quốc hội tán thành giải cứu Vietnam Airlines, dư luận quan ngại “bất bình đẳng”

Chia sẻ Facebook
20/11/2020 10:33:17

Quốc hội đã “gật đầu” cho Ngân hàng Nhà nước tái cấp vốn, gia hạn để các nhà băng cho Vietnam Airlines vay, đồng thời SCIC được chỉ định tham gia đợt tăng vốn của tổng công ty này.

Chia sẻ Facebook