Kính phục thần linh khỏi bệnh sốt rét, thành tâm cầu nguyện vượt qua dịch bệnh

Chia sẻ Facebook
20/11/2020 10:37:30

Người xưa tin rằng, bệnh dịch thực chất là do sinh mệnh ở không gian khác gây ra, đến để trừng phạt tội nghiệp của con người. Do đó nhiều người mắc bệnh đã thành tâm cầu nguyện, sám hối tội lỗi trước kia. Và có những người nhờ vậy đã thực sự khỏi bệnh.

Chia sẻ Facebook